วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
การจัดสร้างพระชัยวัฒน์มงคลทวาราวดี
ปิดตำนาน พระสมเด็จพิมพ์วัดระฆัง
สร้างจำนวน ๒,๖๐๐ องค์ (พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี) อ่านต่อ
แกะด้วยเนื้อกระเบื้องเก่า "สุดยอด" องค์พระปฐมเจดีย์
...องค์พระปฐมเจดีย์
...วันพระร่วงโรจนฤทธิ์
...เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อ่านต่อ... ...วันที่ ๒ พฤศจิกายน ของทุกปี ... ดูภาพด้านใน...
 
...วิหารพระร่วงโรจนฤทธิ์ (ทิศเหนือ)
...พระวิหารหลวง (ทิศตะวันออก)
...สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๔ อ่านต่อ...
...สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๔ เป็นอาคารชั้นเดียว อ่านต่อ...
   
...วิหารปัญจวัคคีย์ (ทิศใต้)
...วิหารพระนอน (ทิศตะวันตก) รัชกาลที่ ๔ ทรงก่อฤกษ์
...กว้าง ๐๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร อ่านต่อ... ...เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๐๔ อ่านต่อ....
   
...วิหารคต (คตพระระเบียง) รอบบนองค์พระฯ
...พระอุโบสถ "หลังปัจจุบัน" ตั้งอยู่บนลานชั้นลด
...สร้างล้อมองค์พระปฐมเจดีย์ อ่านต่อ... ...สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๔๗๕ อ่านต่อ...
   
...ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท อ่านต่อ...
...พระพุทธนรเชษฐ์ (พระศิลาขาว)
...ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย อ่านต่อ... ...สร้างในสมัยทวารวดีเป็นพระพุทธรูปศิลาขาว
...ณ สถานีวิทยุช่อง ๑๑ อ่านต่อ... ...แกะสลักขนาดใหญ่ อ่านต่อ...
...พิธีมหาพุทธาภิเษก
...พระมหาสังกัจจายน์
...สมเด็จพิมพ์วัดระฆังและสมเด็จนางพญา ...แกะด้วยไม้ขนุน อายุ ๑๕๕
...วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ดูรายละเอียด... ...ดูรายการ รูปใหญ่ดูรายละเอียด...
..."สุดยอด" องค์พระปฐมเจดีย์
...สมาคมผู้นับถือ พระพุทธศาสนาโลก
...แกะด้วยเนื้อกระเบื้องเก่า ๑๕๕ ปี ...มอบรางวัลเชิญชูเกียรติ ทางวัฒนธรรม
...อ่าน ดูรายละเอียดต่อ... ...ให้แด่ พระธรรมปริยัติเวที อ่านต่อ...
PIC
PIC
PIC
...เก็บมาฝาก "วัตถุมงคล"
PIC
...เก่า .พระร่วงบูชา...
วัดพระปฐมเจดีย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔
...และ อินพรหมรามเทพ...
...บทเพลงแห่งพระพุทธศาสนา
...โดย ส. ลูกพระร่วง ฟังเพลง...
 
...สถานีวิทยุจริยธรรมองค์พระปฐมเจดีย์
ON AIR
..fดูผังผู้บริหาร ."ตารางออกอากาศ"
...ดู"ภาพกิจกรรม" ต่อ....
     
...สำนักงานจัดประโยชน์และดูแลองค์พระฯ
...งานเปิดงานเทศกาลนมัสการ ๒๕๕๔
...เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน ดูรายละเอียดต่อ...
...งานวันพระร่วงโรจนฤทธิ์ ปี ๒๕๕๔
 
...งานอดีตเจ้าอาวาส ปี ๒๕๕๕
...งานรับพระราชทานปริญญาดุษฏีบัณฑิต
...งานทำบุญโรงเรียนสหศึกษาบาลี ปี ๒๕๕๕
...ผลสอบนักธรรมชั้นตรี จ.ราชบุรี
...ผลสอบนักธรรมชั้นตรี จ.เพชรบุรี
...ผลสอบนักธรรมชั้นตรี จ.สมุทรสงคราม
...ผลสอบนักธรรมชั้นตรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
  -    
---ON AIR
---ON AIR
---ON AIR
ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพระปฐมเจดีย์
---ON AIR

เตรียมข้อมูล
เตรียมข้อมูล
เตรียมข้อมูล
เตรียมข้อมูล
 
เจดีย์ทองคำ
ภาพเก่าองค์พระปฐมเจดีย์
ภาพถ่าย
ภาพปัจจุบันองค์พระปฐมเจดีย์
Wat Thai PhraThomChedi - Sri Lanka
ประวัติวัดในจังหวัดนครปฐม
นครปฐม
ขออภัยกำลังรวบรวมข้อมูล
Wat Thai PhraThomChedi - Sri Lanka Colombo, Sri Lanka
www.watphrapathomchedi.com
Web Counter
www.watphrapathomchedi.com
วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
คณะ ๙ กุฏิเจ้าจอมมารดาชุ่ม (ห้องประชุมวัดพระปฐมเจดีย์) โทรศัพท์ 034-210317 โทรสาร 034-210186