๒๕ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        ๓๑ ตุลาคม - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์        ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ งานวันเกิดพระร่วงโรจนฤทธิ์        .

ยินดีต้อนรับ

     วัดพระปฐมเจดีย์ เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิด"ราชวรมหาวิหาร" ชื่อที่ชาวบ้านเรียก "วัดใหญ่" แต่เดิมมีชื่อว่า "วัดพระประธม" บ้าง มีชื่อว่า"วัดพระบรรทม"บ้าง มีชื่อว่า "วัดพระพุทธปรมธาตุ" บ้าง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗ ถนนขวาพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินเฉพาะบริเวณที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๕๖ ไร่ ๓ งาน ๔๕ ตารางวา โดยมีหนังสือ แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นโฉลดเลขที่ ๓๕๖๗ และโฉลดเลขที่ ๑๒๐๒ และกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของวัด

พระธรรมเทศนา