ศูนย์วัฒนธรรมไทยพระปฐมเจดีย์-ศรีลังกา
คือ วัดไทยพระปฐมเจดีย์ศรีลังกา
   
ประธาน
คณะผู้บริหาร

..........สร้างเพื่อบูชาพระเขี้ยวแก้วถวายเป็นพุทธบูชาเชิญร่วม บริจาคทรัพย์สร้างศูนย์วัฒนธรรมไทยพระปฐมเจดีย์-ศรีลังกา หรือวัดไทยพระปฐมเจดีย์ศรีลังกา ได้ที่ เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โทร. 034-210338
..........ที่ นางสาวมาลี วรินทราคม โทร. 02-5853366 เลขาศูนย์วัฒนธรรมไทยพระปฐมเจดีย์-ศรีลังกา

ประเทศศรีลังกา
พระภิกษุ-สามเณร
รายนามผู้ร่วมเดินทาง
วัตถุถาวรภายในวัด
ภาพงานทอดผ้าป่า 2009
ภายในบริเวณวัดฯ  
พระธรรมปริยัติเวที

..........พระปฐมเจดีย์ เป็นมหาเจดีย์ที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย เป็นเจดีย์ที่เกิดขึ้นในยุคเดียวกันกับถูปารามเจดีย์ ในประเทศศรีลังกา ซึ่งมีเจดีย์ ๓ องค์อยู่ในที่เดียวกัน
..........เจดีย์องค์ที่ ๑ เป็นเจดีย์แบบสาญจิเจดีย์ ในประเทศอินเดีย สูง ๑๘ วา ๒ ศอก พระโสณเถรและพระอุตตรเถรสร้างขึ้น บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีอายุได้ ๒๓๐๐ ปีเศษ
..........เจดีย์องค์ที่ ๒ เป็นเจดีย์แบบทรงปรางค์ พระยาพาน พระมหากษัตริย์แห่งทวาราวดีสร้างขึ้น สูง ๔๒ วา ๒ ศอก เพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดามีอายุได้ ๑,๐๐๐ ปีเศษ บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ
..........เจดีย์องค์ที่ ๓ เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ ล้นเกล้า ฯ รัชกาลที่ ๔ สร้างขึ้น สูง ๖๐ วา ๒ ศอก ถวายเป็นพุทธบูชา ขอเชิญชาวพุทธมากราบไหว้โดยทั่วกัน

   
นางสาวมาลี วรินทราคม

..........เชิญร่วมทำบุญสร้างวัดไทย ณ วัดไทยพระปฐมเจดีย์ ศรีลังกา ถวายพระเขี้ยวแก้วแคนดี้ศรีลังกา
..........พระพุทธศาสนาไทยกับศรีลังกาเป็นพระพุทธศาสนา ที่เกิดขึ้นในยุคเดียวกัน คือ เมื่อปี พ.ศ.๒๓๕ พระเจ้าอโศกมหาราช ส่ง พระ โสณเถร พระ อุตตรเถร มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดน สุวรรณภูมิ คือ เมืองไทย จังหวัดนครปฐม พ.ศ.๒๓๖ ส่งพระมหินทรเถร ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ ตามพปัณณิทวีป คือ ประเทศศรีลังกา พระพุทธศาสนาทั้งสองประเทศนี้ จึงมีอายุนาน นับ ๒๓๑๔ ปี ประเทศไทยมีพระปฐมเจดีย์เป็นหลักฐาน ..........ส่วนในประเทศศรีลังกาก็มีต้นพระศรีมหาโพธิ์ แห่งเมืองอนุราธปุระ ถูปารามเจดีย์ สุวรรณมาลิกเจดีย์ เป็นหลักฐาน และยังมี พระเขี้ยวแก้ว วัดพระเขี้ยวแก้ว เมืองแคนดี้ ผู้ใดได้เข้าไปกราบไหว้บูชาก็จะเป็นบุญวาสนาอย่างยิ่ง

 
     

..........ผู้เขียนเดินทางไปศรีลังกามาแล้ว ๒๑ ครั้ง เดินทางไปครั้งที่ ๗ เริ่มไปทำโครงการสร้างศูนย์ถวายพระเขี้ยวแก้ว เป็นพุทธบูชา ทุกครั้งที่เดินทางไปศรีลังกาจะต้องไปนมัสการ กราบไหว้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และพระเขี้ยวแก้วแต่ว่าจิตใจ มีความผูกพันธ์กับพระเขี้ยวแก้วมากกว่า จึงมีสิ่งบันดาลใจให้สร้าง ศูนย์วัฒนธรรมไทย คือ วัดไทยพระปฐมเจดีย์ศรีลังกา ถวายเป็นพุทธบูชา จึงขอเชิญชวน ชาวพุทธผู้ศรัทธา ร่วมสร้างวัดไทยพระปฐมเจดีย์ศรีลังกา ปัจจุบันกำลังสร้างวิหาร หรือโบสถ์เป็นที่ประดิษฐานพระประธาน พระพุทธรูปพระร่วง จำลอง พระประทานพรจำลอง เป็นที่เคารพกราบไหว้บูชา จึงเชิญชวนสาธุชนชาวพุทธร่วมบริจาคทรัพย์สร้างศูนย์สร้างวัด ถวายเป็นพุทธบูชาโดยทั่วกัน อานิสงส์ที่จะได้รับ จะเป็นคนร่ำรวย ที่ดินและทรัพย์สินเงินทอง จะได้เดินทางต่างประเทศ จะได้มีความสุขทั้งในภพนี้และภพหน้า

 
     
 
www.watphrapathomchedi.com