นางสาวมาลี วรินทราคม

โทร. 02-5853366 (กรุงเทพฯ)

เลขาศูนย์วัฒนธรรมไทยพระปฐมเจดีย์-ศรีลังกา